Schůze věřitelů Františkovy Lázně SAVOY odročena

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – První schůze věřitelů společnosti Františkovy Lázně SAVOY a.s. (FLS) ze skupiny Arca Capital byla odročena.

Požádali o to zástupci FLS poté, kdy soudkyně JUDr. Zuzana Svobodová přidělila hlasovací práva společnosti IFIS přestože pohledávku tohoto věřitele popřeli insolvenční správce, valná většina věřitelů i dlužník. Své rozhodnutí, které je zároveň v přímém rozporu s protikorupčním opatřením insolvenčního zákona nedokázala zdůvodnit. FLS kvůli bezprecedentnímu kroku soudkyně podává ústavní stížnost. Do rozhodnutí Ústavního soudu je schůze věřitelů FLS odročena.

„Společnost Františkovy Lázně SAVOY připravila návrh reorganizačního plánu, který počítá se zachováním provozu společnosti a vypořádání všech pohledávek v plné stoprocentní výši. To je z pohledu všech věřitelů i samotné společnosti ideální scénář,“ vysvětluje předseda dozorčí rady Františkovy Lázně SAVOY Rastislav Velič a dodává: „Dnešní postup soudkyně bohužel celé řízení zablokoval a zdržel. Povede to k rozdrolení času a energie, které mohla společnost věnovat svému rozvoji a práci na uspokojení věřitelů.“

Společnost Františkovy Lázně SAVOY požádala o odročení schůze věřitelů poté, co soudkyně JUDr. Zuzana Svobodová přiznala hlasovací práva společnosti IFIS. Toto rozhodnutí bylo v rozporu s rozhodnutím ostatních věřitelů i v rozporu se stanoviskem insolvenčního správce a dlužníka. Soudkyně zároveň vydala rozhodnutí v rozporu s insolvenčním zákonem – konkrétně jeho protikorupčním opatřením. To jasně říká, že držitelé pohledávek mohou hlasovat pouze v případě, že předloží čestné prohlášení o svém skutečném majiteli. To společnost IFIS neudělala, a proto jí dle insolvenčního zákona hlasovací práva nemohla být přiznána. Na přímý rozpor se zákonem byla soudkyně výslovně upozorněna. V jednací síni k překvapení všech přítomných sdělila, že své rozhodnutí není schopná jakkoli zdůvodnit. K dotazům insolvenčního správce a společnosti FLS, aby soudkyně vysvětlila rozpor svého rozhodnutí se zákonem, soudkyně výslovně uvedla, že své rozhodnutí odůvodnit nemůže: „Odůvodnit to nemohu, protože na to nejsem připravena.“