Profesia roka bude manažér kybernetickej bezpečnosti

NEW YORK – Odborníci analyzovali budúci dopyt po profesiách. V roku 2021 bude najžiadanejšou profesiou manažér kybernetickej bezpečnosti.

V priebehu budúceho roka plánuje takmer polovica svetových spoločností zvýšiť počet špecialistov na kybernetickú bezpečnosť. Tvrdí to štúdia medzinárodnej audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC).

Značná časť spoločností – 51 percent na celom svete – plánuje zvýšiť počet svojich zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V súvislosti s pandémiou koronavírusov muselo viacero organizácií revidovať a prehodnotiť svoje stratégie kybernetickej bezpečnosti, Takmer všetci účastníci prieskumu (96 %) deklarovali svoju pripravenosť tak urobiť.

Rastie dopyt po špecialistoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Konkurencia v tejto oblasti je veľmi nízka, jeden alebo dvaja ľudia na jedno miesto, zatiaľ čo norma je päť alebo šesť, čo hovorí o akútnom nedostatku.

Špecialisti a lídri v oblasti informačnej bezpečnosti sú dnes najviac žiadaní v IT a finančných spoločnostiach. Počet digitálnych služieb, systémov a objektov, ktoré je potrebné chrániť pred kybernetickými hrozbami, neustále rastie.

Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 3 000 vedúcich pracovníkov v oblasti obchodu, technológií a bezpečnosti
z rôznych priemyselných odvetví. Prieskum štúdie sa uskutočnil v júli a auguste tohto roku.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.