Coface: pribúda podvodných krádeží identity firiem

Ak podvodníci zneužijú identifikačné údaje firmy alebo protiprávne konajú s falošnou korporátnou identitou, firma čelí prevádzkovému riziku.

Firmy by sa mali mať na pozore! Súčasná turbulentná doba a neistota začína nahrávať rozmachu nebezpečného fenoménu – odcudzeniu identity podniku. „Evidujeme nárast prípadov v zahraničí aj na Slovensku. Široký záber tohto fenoménu a vyvíjajúca sa tendencia znamenajú, že firmy by mali zvýšiť opatrnosť a aktívne konať, aby si ochránili svoje aktíva aj identitu,“ konštatuje country manažér Coface Slovensko Juraj Janči.

Schéma podvodu

Ako podotýka Juraj Janči, nebezpečnosť fenoménu spočíva nielen vo vynaliezavosti podvodníkov, ale aj ich dobrej organizovanosti. Najčastejšie ide o prípady, keď podvodníci používajú firemnú identitu reálnej spoločnosti, najmä s dobrým platobným záznamom a morálkou, aby si zaobstarali tovar a služby od ich zákazníkov. „Dobrá organizovať im umožňuje dostať sa do telefónnych liniek, vytvárať emailové adresy, falšovať formuláre na objednávky, kupovať informácie z obchodného registra s cieľom otvorenia účtu kupujúceho v spoločnosti,“ vysvetľuje. Aj preto Juraj Janči odporúča firmám nielen opatrnosť, ale aj prijatie preventívnych opatrení. Zvlášť sa to týka prípadov, keď firma dostane objednávkový formulár z cudziny a od nového odberateľa.

Ako sa brániť

Určite najlepším riešením je vždy si preveriť obchodného partnera, ako aj akýkoľvek obchodný vzťah a odborne manažovať pohľadávky od začiatku ich vzniku. Firma tak dokáže nielen včas odhaliť nástrahy, ale v prípade existujúceho poistenia aj zmierniť následky prípadného výpadku kapitálu. „Aj keď sa to z počiatku môže zdať zbytočné či neefektívne, tak v konečnom dôsledku poistenie je unikátny nástroj na prevenciu rizika a v prípade prevencie, v spolupráci s poisťovňou aj dostatočne kryje náklady, či ušlý zisk v prípade, že nastane negatívna situácia,“ upozorňuje country manažér Coface Slovensko.

Pokiaľ ide o indikácie, ktoré firmu dokážu upozorniť na prípadné podvodné správanie druhej strany, všímať si môže viaceré. Napríklad logo spoločnosti na webstránke nesedí s tým na objednávke. Obdobne odlišný môže byť aj formát emailovej adresy na webe a v objednávke. Zvyčajne existuje len jeden formát pre celú spoločnosť. Akýkoľvek rozdiel tak treba považovať za podozrivý. Podvodníci pritom zvyčajne používajú mená osôb, ktoré v spoločnosti reálne pracujú. Obzvlášť treba byť opatrní aj ku generickým emailovým adresám. Obdobne skontrolujte aj formát telefónneho čísla. Zaujímajte sa, či spoločnosť pôsobí, má dcérske spoločnosti alebo projekt v krajine, kam má byť doručený tovar. Niekedy je možné nájsť chyby vo vetnej skladbe alebo preklepy v formulári pre objednávky. „Spýtajte sa sami seba, či je odberateľova aktivita kompatibilná s vašou. Ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj: ak máte pochybnosti týkajúce sa objednávky, zmeny bankových údajov a podobne, vždy radšej zavolajte odberateľovi, aby ste si to potvrdili. Obdobne je dôležité, aby zamestnanci účtovného oddelenia pochopili dôležitosť týchto vecí. Prípady phishingu a platby na falošný bankový účet sú totiž stále bežné. Preto je vždy dôležité potvrdiť všetky typy zmien požiadaviek, či už na adresu, bankový účet a podobne s vaším dodávateľom,“ vysvetľuje country manažér Coface Juraj Janči. Poznamenávame, že phishing, čo je slovo pozostávajúce zo slov password a  fishing – doslova rybolovenie hesiel, je činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží pomocou návnady v elektronickej komunikácie vylákať a neoprávnene získať od používateľov osobné údaje ako sú heslá, používateľské mená, podrobnosti o bankových platobných kartách a pod. Podvodník, ktorý využíva phishing sa nazýva phisher.

Na čo si dať pozor

  • Podvodníci zvyčajne používajú nielen názov existujúcej spoločnosti, ale aj mená osôb, ktoré v spoločnosti reálne pracujú;
  • Porovnajte logo spoločnosti na webstránke s tým na objednávke;
  • Porovnajte formát emailovej adresy obchodného partnera z objednávky s firemnými na webe. Akýkoľvek rozdiel preverte (napríklad: jozko_mrkvicka@spolocnost.sk, je použitý ako j.mrkvicka@spolocnost-sluzby.com; mrkvicka_jozko@spolocnost-skupina.eu;
  • Pozor na generické emailové adresy, ako uctovneoddelenie_spolocnost.com;
  • Porovnajte formát telefónneho čísla;
  • Skontrolujte, či spoločnosť pôsobí, má dcérske spoločnosti alebo projekt v krajine, kam má byť doručený tovar;
  • Pozor na chyby vo vetnej skladbe alebo preklepy v objednávkovom formulári.
  • Nastavte interné meradlá na kontrolu pravosti dokumentu. Inštruujte zamestnancov účtovného oddelenia;
  • Pri pochybnostiach zavolajte odberateľovi a skontrolujte pravosť;
  • Potvrďte vždy všetky typy zmien požiadaviek (adresa, bankový účet) s dodávateľom;

Zdroj: Coface