Pred desiatimi rokmi za začala plynová vojna

Ukrajina a Rusko mali medzi sebou niekoľko konfliktov, ktoré sa týkali ceny zemného plynu, alebo ceny sa prepravu zemného plynu cez územie Ukrajiny do Európskej únie.

V roku 2008 sa začalo nové kolo konfliktu s plynom, v dôsledku ktorého sa dodávka plynu pre Ukrajinu zastavila 1. januára 2009. Pred desiatimi rokmi sa zastavili aj dodávky zemného plynu na Slovensko. Dodávky európskych spotrebiteľov klesli od 5. januára 2009. Od 7. januára 2009 sa tranzit ruského plynu cez územie Ukrajiny úplne zastavil. Po dosiahnutí dohody o cenách a podpísaní príslušných zmlúv v Moskve 19. januára sa dodávky plynu pre Ukrajinu a tranzit do Európy obnovili 20. januára. Výsledkom konfliktu možno považovať prechod Ruska a Ukrajiny na transparentné zásady v obchode s plynom a odstránenie sprostredkovateľov. Podmienkou rusko-ukrajinskej dohody uzatvorenej v januári 2009 je Naftogaz povinný zaplatiť za spotrebované palivo v plnej výške najneskôr v siedmy deň každého mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia. Ak bude táto podmienka porušená, bude mať Gazprom právo prepnúť na systém predbežného vyrovnania s Ukrajinou.

Dňa 20. januára 2009 podpísali vedúci predstavitelia spoločností Gazprom a NAK Naftogaz zmluvu o priamom nákupe a predaji plynu na roky 2009 – 2019. Vtedajší predseda ruskej vlády Vladimír Putin v súvislosti s touto udalosťou povedal: “V dôsledku intenzívnych a aktívnych rokovaní sa dosiahli dohody o celom rade otázok týkajúcich sa dodávok zemného plynu na Ukrajinu a tranzitu ruského zemného plynu do Európy.” Zároveň zdôraznil potrebu vybudovať alternatívne kanály na prepravu ruského plynu európskym spotrebiteľom. Myšlienka plynovodu Nord Stream sa začala realizovať v praxi v apríli 2010.

V auguste 2009 sa plynový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou opäť posunul. 10. augusta 2009 podpredseda vlády Ruskej federácie Igor Sečin uviedol, že Rusko nemá v úmysle poskytnúť úver Ukrajine na nákup ruského plynu. Začiatkom augusta zástupcovia európskych bánk potvrdili možnosť poskytnúť úver Ukrajine na nákup plynu vo výške 1,7 miliardy dolárov.

Dňa 21. apríla 2010 v Charkove podpísal Viktor Janukovyč a Dmitrij Medvedev novú dohodu o nákladoch na nákup plynu a tranzitu cez ukrajinskú spoločnosť GTS, ktorá spájala zníženie sadzby o 30% zo súčasnej hodnotys predĺžením nájomnej zmluvy pre Čiernomorskú flotilu Ruskej federácie na základňu v Sevastopole o 25 rokov do roku 2042 rok. V súvislosti s pripojením Krymu Rusku v roku 2014 ruská federácia ukončila dohody z Charkova, začala nové kolo “plynovej vojny”