Pred 70 rokmi Československo vyhodili z MMF

BRATISLAVA – Československo bolo pred 70 rokmi vylúčené z Medzinárodného menového fondu.

Bolo to kvôli tomu, že štát neohlásil menovú reformu v roku 1953. Tým Československo porušilo pravidlá Medzinárodného menového fondu. Proti vylúčeniu Československo protestovalo, ale nepomohlo to.

„Rada guvernérov MMF prevažnou väčšinou odmietla československé námietky a 42 zástupcov členských štátov z celkového počtu 57 (štyria neprítomní) hlasovalo za vylúčenie,“ informoval vtedy denník New York Herald Tribune.

Menová reforma v Československu v roku 1953 alebo československá menová reforma v roku 1953, dobový, aj oficiálny, názov znel peňažná reforma, bola menová reforma uskutočnená v roku 1953 v Československu.

Československo nevyplatilo štátne dlhopisy.

 

Štát sa ňou snažil vysporiadať s dovtedajším prídelovým systémom (reforma ho zrušila), zamedziť čiernemu trhu a znížiť pomer kúpyschopného dopytu voči nízkej povojnovej ponuke spotrebných tovarov, a odstrániť z toho vyplývajúce tendencie k vysokej inflácii).

Hoci ešte 36 hodín pred jej vykonaním prezident republiky Antonín Zápotocký oznámil, že koruna je pevná a takýto krok neprichádza absolútne do úvahy, 1. júna k reforme naozaj došlo.

Československo však patrilo medzi 29 zakladajúcich,  teda pôvodných, štátov Medzinárodného menového fondu, možno aj preto jeho odchod z nej trval dlhšie a vyvolal väčší rozruch.