Prechádzate od plynu ku krbovým kachliam? Na čo by ste určite nemali zabudnúť pri kúrení drevom.

Vysoké ceny energií nútia mnoho z nás premýšľať nad alternatívnymi spôsobmi vykurovania.

Pribúdajú Slováci, ktorí sa rozhodli vrátiť ku krbovým kachliam. V takýchto prípadoch je však nutné dať si pozor na problémy, ktoré môžu vzniknúť,
keď zakúrime v dlhšie nepoužívaných kachliach.

Ak sa rozhodnete oprášiť dlho nečinné kachle, pred samotným škrtnutí zápalkou je nutné podniknúť pár krokov, ktoré zabránia prípadnému nešťastiu. Najprv je potrebné skontrolovať bezpečnosť kachlí a komínov. Za celú tú dobu, čo neboli používané, môžu byť značne zanesené rôznymi nečistotami, ako
je prach, lístie či pavučiny.

Bezpečnosť

Kvôli tomu nemusí v kachliach správne horieť, čo spôsobuje, že komín neodvádza spaliny do voľného ovzdušia. V takýchto prípadoch môže dôjsť ľahko k požiaru komína. Kvôli nedostatočnému odťahu spalín dochádza k vniknutiu dymu a škodlivých výparov do miestnosti, čo môže viesť až k otravám. „Pred
samotným použitím kachieľ je potrebné dôkladne vyčistiť nielen ohnisko, ale taktiež všetky zákutia, kade prúdia spaliny z ohniska do spalinovej cesty.

Kontrola je taktiež na mieste v prípade tesnenia kachlí, v podstate je potrebné skontrolovať, či sú všade utesnené a či nie sú nijak narušené zvary,“
vysvetľuje Pavel Ulrich, pracovník spoločnosti Almeva, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom komínových a spalinových systémov. Dôležitú úlohu tu hrajú aj dokumenty. Pred uvedením kachlí do prevádzky musí revízny technik spaľovacích ciest vydať potvrdenie, že spalinová cesta je z prevádzkovo bezpečnostného hľadiska v poriadku, a komín tak bude bezpečne odvádzať spaliny do voľného ovzdušia. Bez tejto správy leží zodpovednosť za prípadné škody na vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi objektu.

Po pečiatke od kominára sa od bežných majiteľov nehnuteľností pýta až poisťovňa, a to v prípade, keď už je oheň na streche. Ak ale majiteľ domu, ktorý bol zachvátený požiarom od komínu, nepredloží poisťovni maximálne rok starú kontrolu, môže z poistného plnenia dostať len jeho časť.

U bežných majiteľov nehnuteľností sa však po pečiatke od kominára pýta poisťovňa až vo chvíli, kedy je oheň na streche. V takýchto prípadoch sa stáva, ak osoba postihnutá požiarom nepredloží poisťovni kontrolu starú maximálne jeden rok, dostane zo svojej poistky len percentuálnu časť.

„Dôjde k požiaru od komína, ktorý poškodený uplatní vo svojej poisťovni, skúma sa vždy príčinná súvislosť medzi poruchou na dymovode a vznikom škody, prípadne jej rozsahom. Klientovi je potom poistné plnenie krátené len v prípadoch, kedy je táto príčina škody evidentná a súčasne sa zistí, že porušil svoju
povinnosť pravidelnej údržby a kontrol,“ vraví Eva Svobodová z poisťovne UNIQA. Ak je poškodený jedinec v nájme, musí splnenie svojich povinností doložiť prenajímateľ domu.

Na palive záleží

Nie všetko, čo horí, je ideálne k použitiu do kachlí. Kartónové krabice, baliace papiere či farebné noviny rozhodne nepatria medzi materiály, s ktorými si je vhodné doma zakúriť. Okrem toho, že pri ich spaľovaní vzniká vysoko toxický dym, môže dôjsť taktiež k poškodeniu samotného spotrebiča. V prípade jemného papieru môžu horiace kúsky spôsobiť aj požiar. Odborníci ďalej varujú pred tekutými podpaľovačmi. Veľa ľudí netuší, že sú určené len pre vonkajšie ohniská alebo záhradné a jednorazové grily.

Vo väčšine prípadov sa vypláca kúriť len palivami, ku ktorým je daný spotrebič určený. Ak sú kachle certifikované pre spaľovanie dreva alebo drevených brikiet, nie je možné kúriť čímkoľvek iným.

Samotné drevo musí byť suché, nemalo by byť natreté ani chemicky ošetrené. Pri kúrení nevhodným palivom alebo mokrým drevom totiž dochádza nielen ku znížení účinnosti kachlí, ale predovšetkým ku znečisteniu či dokonca poškodeniu kachlí a komínov.

b