OBSE hodnotilo ústavné referendum v Kazachstane

NUR SULTAN – Tamas Meserič, vedúci misie Organizácie pre bezpečnosť a spolupráciu v Európe (OBSE) spolu s námestníkom ministra zahraničných vecí Kazachastanu Romanom Vassilenkom si vymenili názory na referendum, ktoré bolo v krajine 5. júna 2022.

Počas diskusie Pán Meserič vysoko hodnotil otvorenosť a vzájomné pôsobenie s Ústrednou volebnou komisiou, Ministerstvom zahraničných vecí Kazachstanu a inými orgánmi verejnej moci počas návštevy Kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE. Misia sa stretla aj s predstaviteľmi občianskej poločnosti.

Šéf misie konštatoval, že na základe pozorovaní za hlasovaním na celoštátnej úrovni, sa vypracujú odporúčania  pre ďalšie zdokonalenie legislatívy v oblasti organizácie volieb. OBSE poyktne Kazachstanu vzdelávacie a konzultačné projekty.

Námestník ministra zahraničných vecí Roman Vassilenko poďakoval kolektívu misie za obsah jej práce, podčiarkol, že Kazachstan si vysoko váži jej skúsenosti a odporúčania. Obe strany konštatovali pripravenosť zväčšovať vzájomnú spoluprácu.