NYSE už sťahuje akcie mobilných operátorov

NEW YORK – Po tom, čo americká vláda zakázala investovať do spoločností spojených s čínskym vojensko-priemyselným komplexom,  Newyorská burza cenných papierov (NYSE) sťahuje akcie mobilných operátorov.

Burza začala postup na vylúčenie akcií spoločností China Telecom Corp Ltd (prvá na svete podľa počtu predplatiteľov), China Mobile Ltd (štvrtá na svete podľa počtu predplatiteľov) a China Unicom (Hong Kong) Ltd. Burza uviedla, že nespĺňajú podmienky na zaradenie do zoznamu. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 11. januára. Americký prezident Donald Trump v novembri podpísal výnos, ktorý zakazuje americkým fyzickým a právnickým osobám vykonávať akékoľvek transakcie s cennými papiermi podozrivých spoločností z Číny.