Nie je to vôbec najhoršie, ani celkom najlepšie

V Európskej únii ekonomika rastie vo všetkých členských krajinách. Predpovede nie sú najhoršie ani pre región strednej a východnej Európy. Pozrime sa na niektoré vybrané krajiny.

Poľsko

Hrubý domáci produkt  (HDP) Poľska stúpol o 4,6%. Tento základný ekonomický ukazovateľ zverejnil Štatistický úrad Poľskej republiky. Údaje sú porovnateľné s prognózami ekonómov.  Zvýšenie rastu ekonomiky je vďaka vysokej úrovni rastu spotreby. Podľa štatistikov je hlavným dôvodom ekonomického rastu celkový dopyt, ktorý stúpol na 4,7%. Celková spotreba stúpla o 4,2% v porovnaní s rokom 2016 a spotreba domácností o 4,8%. Koncom minulého roka sa okrem spotreby zrýchlila aj rýchlosť   investícií. Rast HDP v roku 2016 dosiahol 2, 9%.

Ukrajina

Na tieňovú ekonomiku Ukrajiny pripadá 44,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Svedčí o tom správa Medzinárodného menového fondu (MMF).Ekonómovia, ktorý pripravili správu o tieňovej ekonomike Ukrajiny, vypočítali, že od roku 1991 do roku 2015 priemerná úroveň tieňovej ekonomiky predstavovala necelých 50 %  HDP.  Najviac ekonomiky sa pred slnkom skrývalo do tieňa v roku 1998. Bolo to 57% HDP. Najnižšia hodnota tohto ukazovateľa pripadla na rok 1991 keď sa rozpadal ZSSR. Tieňová ekonomika je tá časť produkcie tovarov a poskytovania služieb, ktorá nie je štatisticky zachytená.

Rusko

Rast hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska bol v minulom roku 1,5 %. S týmto údajom prišiel Štatistický úrad Ruskej federácie (Rosstat). Je to o niečo viac ako predpokladal prezident Vladimír Putin, ktorý hovoril o 1,4%. Je to však oveľa menej ako vláda Dmitrija Medvedeva, ktorá prepokladala, že ruská ekonomika sa zväčší o 2%. V ruskej ekonomike bol najúspešnejší druhý štvrťrok minulého roku. V tomto roku môže byť rast o niečo vyšší ako v minulom. Hlavným stimulom môže byť zmäkčienie menovej politiky, teda zníženie úrokov. V Rusku sa v minulom roku skončila recesia.

Bielorusko

Bieloruská vláda dúfa, že v roku 2018 zvýši HDP aspoň o 3,5%. Prognózy expertov sú skromnejšie: Svetová banka predpovedá rast na úrovni 2,1%, MMF – 0,7%. S čím všetci odborníci súhlasia – očakávaný rast nebude určovaný štrukturálnymi zmenami v bieloruskej ekonomike, ale priaznivejším vonkajším prostredím. Svetová banka predpovedá, že HDP v Bielorusku sa v roku 2017 zvýši o 1,8%, inflácia bude 9%, deficit bežného účtu – 3,2% HDP. Mierne oživenie bieloruskej ekonomiky v roku 2017 poskytlo niekoľko faktorov, uviedli odborníci Svetovej banky. Zlepšila situácia na zahraničných trhoch, posilnil sa ekonomický rast v Rusku, vyššie ceny komodít, ktoré podnecujú rast bieloruského vývozu a podpora podnikateľskej činnosti.

Kazachstan

Podľa údajov Národnej banky Kazachstanu bude miera hospodárskeho rastu Kazachstanu v roku 2018 približne 2,9% a 2,8% roku 2019. “Predpoklady pre hospodársky rast v predpovednom období sa nezmenili. Ako sa očakávalo, rast investícií do fixných aktív naďalej podporuje mieru rastu ekonomiky. Očakáva sa, že súčasná mierna miera rastu investícií zostane na pozadí rozširovania výrobnej aktivity. Očakáva sa, že sa obnoví domáca spotrebu. Obnova spotreby domácností je pomalá. Na jednej strane spotreba naďalej poháňa rast rastu retailových úverov, ale je obmedzená znížením reálnych peňažných príjmov obyvateľstva. Vzhľadom na podstatnejšie spomalenie inflačných procesov sa očakávajú pozitívne tempo rastu platov a v dôsledku toho sa očakávajú reálne príjmy obyvateľstva., “domnieva sa Národná banka Kazachstanu.

Bulharsko

Svetová banka opäť zvýšila svoju prognózu rastu bulharského hospodárstva v nasledujúcich rokoch. Podľa novej správy globálne ekonomické vyhliadky banky pre rok 2018 bude ekonomika rásť o 3,9% v tomto roku, v roku 2019 – 4%, a v roku 2020 – o 3,9%. Pre porovnanie, v predchádzajúcej prognóze odborníci Svetovej banky očakávali, že v tomto a nasledujúcom roku bude rast Bulharska rásť o 3,7%. Banková prognóza zostala nezmenená v predchádzajúcom roku a očakáva, že bulharská ekonomika v roku 2017 vzrástla o 3,8%. Aj vo svojej správe Svetová banka predpovedá, že v roku 2018 sa globálny hospodársky rast zrýchli na 3,1%

Chorvátsko

Približovanie Chorvátska do eurozóny, do schengenského priestoru a Organizácioу pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) – to sú tri hlavné ciele zahraničnej politiky pre tento rok Tvrdí ti ministerka zahraničných vecí a európske záležitosti Maria-Pejčinović Buric. Stručné a priestranné vyhlásenie. Chorvátsko vie, čo musí urobiť na dosiahnutie každého z týchto troch cieľov. Niektorý, ako v prípade schengenského priestoru, sa už niekoľko rokov pripravuje na úkor vlastných zdrojov a európskych finančných injekcií. Cesta z túžby po cieli je však nepríjemná. Na dosiahnutie všetkých cieľov Chorvátska by mal tvrdo pracovať v rôznych oblastiach a ukázať, najmä veľké diplomatické zručnosti a schopnosť manévrovať v zahraničnej politike, a konečne jeho vlastnú silu, pretože žiadny z týchto cieľov nezávisí len na Chorvátsko. Všetky z nich sú podmienené pozíciou iných štátov a nevyriešenými problémami, ktoré existujú po celé desaťročia. Teraz na ceste Chorvátska existujú dve krajiny, ktoré otvorene vyhlásili svoje veto – Slovinsko a Maďarsko.

Srbsko

Medzinárodný menový fond tvrdí, že že Srbsko na konci trojročného programu fiškálnych korekcií ukázalo vynikajúce výsledky. Na základe toho Srbsko vystúpilo z trojročného programu Medzinárodného menového fondu (MMF) v hodnote 1,32 miliárd $. Vzhľadom k tomu, MMF na oficiálnych stránkach tvrdí, že Srbsko preukázalo výborné výsledky v niektorých z cieľov programu. Po globálnej finančnej kríze v roku 2008 ekonomika Srbska stagnovala. V roku 2014 prijali srbské orgány program rozpočtovej korekcie, posilňujúci finančný sektor. MMF podporoval program prostredníctvom ekonomických konzultácií a monitorovania spolu s financovaním. V dôsledku toho fiškálne účty štátu v minulom roku vykazovali pozitívny zostatok. Nezamestnanosť v Srbsku sa v súčasnosti približuje k historickým minimám a bankový systém ukazuje stabilitu, uviedol MMF