Inflácia v domácnostiach dôchodcov o 1,5 % viac

BRATISLAVA – Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v máji 2024.

Informuje o nich Štatitický úrad Slovenskej republiky.

nfláciu, rast cien v máji 2024 na Slovensku, zverejnil štatistický úrad 14. júna. Pravidelne mesačne, v neskoršom termíne zverejňuje aj podrobné štruktúry miery rastu cien pre vybrané sociálne skupiny. Podrobnejšie štruktúry spotrebného koša za mesiac máj sa zverejňujú 26. júna.

Ceny na Slovensku v máji medziročne vzrástli o 2,2 %. V domácnostiach dôchodcov aj nízkopríjmových domácnostiach bola inflácia nižšia. Medziročný rast cien v domácnostiach dôchodcov dosiahol 1,5 %, v nízkopríjmových domácnostiach 2,2 %. Domácnosti zamestnancov pocítili medziročný rast cien na úrovni 2,4 %.

Najväčší vplyv na index rastu cien pre jednotlivé sociálne skupiny v porovnaní s priemerom sa prejavil pri vyšších cenách potravín a nealko nápojov, ale aj pomalšom tempe zdražovania v odbore dopravarekreácia a kultúra a v odbore bývanie a energie. Miera inflácie pre tri špecifické sociálne skupiny má iné hodnoty, pretože tieto domácnosti majú inú štruktúru výdavkov v rámci spotrebného koša.

V súhrne za päť mesiacov roku 2024 sa spotrebiteľské ceny v rámci celej SR medziročne zvýšili o 2,8 %, v domácnostiach zamestnancov to bolo o 2,9 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,7 %, v domácnostiach dôchodcov o 2,2 %.

(Text a Štatistický úrad Slovenskej republiky)