Lukáš Slavík z MUNI: youtuberstvo a súkromie – konštrukcia, deštrukcia, reparácia, ekonomika

BRATISLAVA – V čom je fenomén youtouberstva, teda snahy ľudí ukazovať sa na sociálnej sieti, ktorá je archívom videonahrávok? Odpoveď na túto otázku dnes 25.9. 2019 hľadal sociológ a doktorand Katedry mediálnych štúdií a žurnalistiky Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne Lukáš Slavík. Prednášal na pôde sociologického ústavu SAV.

V svojom výskume medzi osobami od 15 do 25 rokov sa zameral na tých, ktorý videonahrávky sleduje viac ako 55 000 ľudí.  V svojom výskume vychádza z konceptu Ervina Goffmanna. Erving Goffman (1922 – 1982) kanadsko-americký sociológ. V priebehu 60. a 70. rokov 20. storočia patril medzi najvplyvnejších bádateľov v rámci mikrosociológie. Uviedol do sociologickej analýzy každodenného konania tzv. dramaturgickú perspektívu, inak známe ako divadelná analýza, ktorá sa vo svojom základe orientuje na rozbor správania sa človeka v skupine z vedomého a podvedomého hľadiska.

Lukáš Slavík poznamenal, že dnes je úpadok súkromia. Ľudia majú snahu stať sa celebritami. Preto vyhľadávajú nové spôsoby komunikácie. Využívajú v nich modely terapie v kultúre. Od Goffmana využil brensneký sociológ pojem kariéra, ktorá však nie je spojená s profesiou, ale s pôsobením v sociálnej sieti. Ako poznamenal doktorand z Masarykovej univerzity z Brna, sociálna sieť je súčasťou ekonomiky pozornosti. Tento koncept je blízky pojmu komodifikácia z ekonomky médií, teda premena masového média na predajný tovar. Úspechom ekonomiky médií je počet čitateľov, sledovateľov sociálnej siete.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.