Kongresová knižnica USA a bomba budhizmu

Kongresová knižnica zrekonštruovala a digitalizovala zvitok Gandhara, ktorý pochádza z prvého storočia pred naším letopočtom a poskytuje predstavu o ranej histórii budhizmu. Tento rukopis sa považuje za jeden z najstarších budhistických rukopisov na svete dodnes zachovaných.

Ako je uvedené na webovej stránke Knižnice Kongresu, rukopis dostal svoje meno poďla miesta svojho vzniku. Starodávna budhistická oblasť Gandhar sa nachádzala tam, kde dnes prechádza hranica Afganistanu a Pakistanu. Manuskript rozpráva príbeh budhistov, ktorí žili pred Siddharthom Gautamom, ktorý sa neskôr stal známym ako Buddha a je považovaný za zakladateľa budhizmu.

Digitalizovaný rukopis nájdete tu. „Toto je jedinečný text, pretože je omnoho starší ako iné podobné rukopisy. Historicky je bližšie k dobe, keď Buddha žil, “hovorí Jonathan Loar, knihovník v ázijskej časti Kongresovej knižnice.

Rukopis je zachovaný na 80%. Chýba iba samotný začiatok a koniec. Ostatné rukopisy z oblasti Gandhar, ktoré prežili dodnes, sa zachovali oveľa útržkovitejšie. Digitalizácia zvitku Gandhar bola mimoriadne ťažká kvôli jeho krehkosti.

„Digitalizácia tohto rukopisu umožňuje vedcom a budhistom na celom svete prístup k menej známej histórii budhizmu,“ hovorí Lohar. “Vzhľadom na jeho staroveku môžeme povedať, že Kongresová knižnica objavila niečo nové o období formovania budhizmu.”

Kongresová knižnica údajne získala zvitok od britského starožitníctva v roku 2003. Toto je najstarší rukopis uchovávaný v ázijskej časti knižnice, ktorá bola založená v roku 1928. Podrobnejšie informácie o manuskripte nájdete cez tento hyperodkaz.

Budhizmus, etymologicky správnejšie, ale nespisovne buddhizmus, je filozofický systém, ktorého základ vytvoril Buddha Šakjámuni.

Ide o jedno z najrozšírenejších svetových nábožensko-filozofickych hnutí, ktoré vyznáva 300 – 500 miliónov ľudí, hlavne v Číne, Bhutáne, Japonsku, Kambodži, Laose, Mongolsku, Mjanmarsku, na Srí Lanke, v Kórei, Thajsku, Tibete a Vietname.

Siddhártha Gautama Buddha sa narodil v kráľovskej rodine, približne v roku 560 pred Kr. Od detstva ho obklopovalo bohatstvo, krása a dostalo sa mu to najlepšie vzdelanie. Texty ho popisujú ako vysokého, silného a modrookého muža. Keď vo veku 29 rokov po prvýkrát opustil palác, stretol starca, chorého a polomŕtveho človeka, skúsenosti, ktoré dovtedy nepoznal. Uvedomil si vtedy, že nič nie je trvalé a opustil palác, aby meditoval v horách a lesoch Severnej Indie. Po dlhom hľadaní trvalých hodnôt rozpoznal v hlbokej meditácii prirodzenosť mysle a dosiahol osvietenie.

Čistý budhizmus sa niekedy považuje za formu džnánajogy. Budhizmus je náboženstvom bez Boha alebo bohov významne odlíšených od ľudstva, podľa niektorých názorov teda ani nejde o náboženstvo. Budhizmus sa v istých ohľadoch vyvinul ako reakcia na niektoré aspekty hinduizmu.

Budhizmus preberá z tradície vieru v odplatu dobrých a zlých činov, teda karma,  a učenie o kolobehu životov. Učenie budhizmu je založené na odmietaní strastiplného bytia a na hľadaní cesty, ktorá vedie k oslobodeniu z kolobehu života, ktorého podstatu tvorí utrpenie.