Klub 500: Štát pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy zvyšuje príjmy štátneho rozpočtu! Zvyšujme čisté príjmy!

Klub 500 zásadne nesúhlasí s deklarovaným zámerom zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku formou zvyšovania percentuálneho podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v Slovenskej republike. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny totiž dnes, t. j. 22.3.2024, predložilo do pripomienkového konania novelu, v ktorej navrhuje, aby najnižšia mzda bola 60 percent priemernej mzdy, pričom v súčasnosti je to 57 percent.

Klub 500 upozorňuje, že za minimálnu mzdu v súčasnosti pracuje podľa odhadov okolo 200.000 zamestnancov, a to najmä v štátnej a verejnej sfére.

Minimálna mzda sa však dotýka všetkých zamestnancov, a to formou jej prepojenia na výšku minimálnych mzdových nárokov, ako aj príplatkov za prácu cez víkend, v noci a vo sviatok.  Tým, že Slovensko má jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení práce v EÚ sa tak samotné zvyšovanie minimálnej mzdy stalo nástrojom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu. Veď ako si máme vysvetliť fakt, že z minimálnej mzdy si štát na odvodoch a daniach zoberie 40 % ?! Klub 500 upozorňuje, že do roku 2013 minimálna mzda rámcovo kopírovala nezdaniteľnú časť základu dane, pričom bola zavedená aj odvodová odpočítateľná položka. Znamenalo to, že zamestnanci s minimálnou mzdou neplatili takmer žiadnu daň z príjmu a výrazne nižšie odvody.

Klub 500 je presvedčený, že najefektívnejšou cestou je zvyšovanie čistých príjmov osôb s minimálnou mzdou formou zvyšovania nezdaniteľnej časti základu dane. Toto je cesta, ktorá zníži celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku, ktoré je jedno z najvyšších naprieč krajinami EÚ.

Klub 500 zároveň upozorňuje, že predkladaný návrh ide nad rámec Smernice EÚ o primeraných minimálnych mzdách v EÚ, a to konkrétne Čl. 5 ods. 4 „Členské štáty na usmernenie svojho posúdenia primeranosti zákonných minimálnych miezd použijú orientačné referenčné hodnoty. Na uvedený účel môžu použiť orientačné referenčné hodnoty, ktoré sa bežne používajú na medzinárodnej úrovni, ako je 60 % hrubého mediánu mzdy a 50 % hrubej priemernej mzdy, a/alebo orientačné referenčné hodnoty používané na vnútroštátnej úrovni.“. Slovensko totiž návrhom zákona navrhuje zvýšiť určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Slovensko má pritom už v súčasnosti jeden z najvyšších podielov minimálnej mzdy na priemernej mzde. Je to evidentné z porovnania podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v krajinách EÚ za posledné zverejnené obdobie roku 2022: Slovensko malo v tom čase 50 % a bolo krajinou s druhým najvyšším podielom, pričom napríklad Holandsko malo len 37 %, Nemecko 38 %, Malta 39 %, Česko 41 %, Francúzsko 48 %.

Podľa názoru Klubu 500 ide zo strany ministra práce o zneužívanie právomocí verejného činiteľa, pretože takto predložený návrh je neférový a neseriózny. Klub 500 si vládnutie novej vlády takto nepredstavoval. Mali sme dosť „vládnutia“ vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera aj Ľudovíta Ódora a očakávali sme, že nová vláda a nová koalícia sa bude správať k zamestnávateľom oveľa férovejšie. Klub 500 sa necíti byť zodpovedný za to, ako štát hospodári, ale priamo sa nás dotýka to, že štát takto priamo vyťahuje peniaze od našich zamestnancov, aby vykrýval výdavky verejnej správy, ktoré zjavne nemá záujem znižovať. A to nie je fér.

Klub 500 konštatuje, že aj Hospodárska a sociálna rada SR (Tripartita), ako orgán, ktorého hlavnou náplňou je podpora sociálneho dialógu a riešenie konfliktov, je zbytočná a kontraproduktívna.