Klub 500: pripomienky k pandémii a hospodárstvu

BRATISLAVA – Od pondelka bude musieť viac ako 2,75 milióna obyvateľov na týždennej báze podstupovať testy na COVID-19 dovtedy, kým bude Slovensko podľa COVID-automatu v čiernej či bordovej zóne. Finančné noviny zverejňujú názor klubu na danú problematiku.

Podľa Klubu 500 je uvedená podmienka neprijateľná. Na pravidelné plošné testovanie nie je dôvod, chýbajú zdravotníci, dostatok mobilných odberných miest, ako aj digitálny objednávkový a informačný systém. Ak bude chcieť ísť od pondelka zamestnanec do práce, bude potrebovať opäť Covid test, nie starší ako sedem dní. Z pohľadu Klubu 500 je podmienenie dochádzky do zamestnania pravidelným testovaním na týždennej báze neprijateľné. V tejto súvislosti Klub 500 poukazuje na Ústavné princípy proporcionality (primeranosti), ktoré znamenajú, že obmedziť práva a slobody možno, len ak je to nevyhnutné a primerané cieľu. Znamenajú tiež, že ak sa dá cieľ dosiahnuť inými primeranejšími opatreniami s menšími dôsledkami, majú sa využiť tie.

Opatrenia majú byť vhodné, potrebné a primerané. Z pohľadu Klubu 500 je zavedenie podmienky pravidelného plošného testovania v rozpore Ústavným princípom proporcionality. Klub 500 nie je proti testovaniu ako takému. Členovia Klubu 500 zabezpečujú testovanie svojich zamestnancov na dobrovoľnej báze už od leta minulého roka. Z vlastnej skúsenosti vieme, koľko ľudí sa dá otestovať za deň, koľko za týždeň a aké sú k tomu potrebné kapacity. Klub 500 preto žiada, aby testovanie bolo na Slovensku, tak ako v okolitých krajinách, dobrovoľné a aby k tomu štát vytvoril dostatočnú sieť testovacích kapacít.

„Základným predpokladom epidemiologických opatrení musí byť vytvorenie a udržanie dostatočného počtu testovacích kapacít až do celkového ukončenia pandémie COVID-19 na dobrovoľné testovanie pre obyvateľov v blízkosti ich miesta bydliska, výkonu práce, prípadne v blízkosti športovísk,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 opakovane upozorňuje, že v boji proti pandémii je veľmi dôležitá prevencia. Prevencia je žiaľ v prijímaných opatreniach vlády úplne opomínaná. Vláda by namiesto zákazov mala robiť osvetu pre obyvateľov, ako si posilňovať imunitu, mala by vyzývať na pobyt v prírode, otvoriť športové areály, mohla by obyvateľom distribuovať výživové doplnky a vitamíny a hlavne by mala zrušiť nezmyselné zákazy.

Klub 500 zároveň opätovne žiada, aby v boli v Pandemickej komisii vlády aj zástupcovia zamestnávateľov a nerozhodovalo sa od stola a bez diskusie s tými, ktorých sa rozhodnutia dotýkajú. Rovnako si treba brať príklady dobrej praxe z okolitých krajín, v ktorých sa vlády napriek boju s COVID-19 snažia robiť kroky pre to, aby sa život mohol čím skôr vrátiť do normálu. V tejto súvislosti Klub 500 doručil členom vlády Desatoro pre zásadné zlepšenie situácie na Slovensku. Slovenská republika musí vniesť do systému pozitívnu komunikáciu medzi predstaviteľmi štátu a občanmi.

Vláda Slovenskej republiky nesmie vystupovať ako orgán, ktorý straší a vyhráža sa, ale ako orgán, ktorý pomáha a svoje rozhodnutia a uznesenia prijíma v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne Ústavou Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie, pri plnom rešpektovaní ochrany osobných údajov.