Japonsko: najvyššia jadrová inflácia od roku 1982

TOKIO – Japonská jadrová inflácia dosiahla v októbri rekordných 3,6 % od februára 1982, čo je výrazne nad cieľom Bank of Japan, teda centrálnej banky s úrovňou  2 %.

Vyplýva to zo štatistiky, ktorú  zverejnilo ministerstvo pre administratívu a komunikáciu krajiny.

Kľúčový ukazovateľ, ktorý odráža rastúce ceny v krajine, zahŕňa náklady na pohonné hmoty, ale nezohľadňuje ceny produktov podliehajúcich kazeniu sa, pretože podliehajú príliš silným výkyvom. Práve na tomto indexe Bank of Japan stanovuje inflačný cieľ. Zároveň inflácia v septembri po zohľadnení týchto tovarov dosiahla 3,7 %. Rekordná inflácia v Japonsku bola zaznamenaná na pozadí globálneho rastu cien energií a potravín, ako aj výrazného oslabenia jenu. Tempo rastu cien dokonca prekonalo rok 2014, keď sa inflácia zrýchlila v dôsledku zvýšenia spotrebnej dane.

Zrýchľovanie tempa rastu cien možno pozorovať od apríla. Jadrová inflácia bez tovarov podliehajúcich skaze prekonala v apríli po prvýkrát 2 % na úrovni 2,1 %. Rovnaký údaj bol zaznamenaný v máji, po ktorom inflácia vzrástla na 2,2 % v júni, na 2,4 % v júli, na 2,8 % v auguste a na 3 % v septembri.

Inflácia už siedmy mesiac po sebe prekračuje cieľ Japonskej centrálnej banky, ktorá v záujme dosiahnutia stabilnej inflácie na úrovni 2 % uplatňuje ultra uvoľnenú menovú politiku, pričom diskontnú sadzbu udržiava na mínusovej úrovni, aby stimulovala trh. . To je jeden z hlavných dôvodov oslabenia jenu, pretože v dôsledku rozdielu v úrokových sadzbách so západnými krajinami, ktoré ich zvyšujú, aby bojovali proti nadmernému zvyšovaniu cien, sa investície do nástrojov denominovaných v dolároch stávajú výnosnejšími. Od piatkového rána je japonská mena na úrovni 140,37-140,38 jenu za dolár.

Napriek prekročeniu cieľa a kolapsu jenu, ktorý spôsobuje ostrú kritiku zo strany opozície a časti obyvateľstva, sa vedenie Bank of Japan nechystá zmeniť svoju veľmi mäkkú menovú politiku, pričom poznamenáva, že tempo hospodárskeho oživenia Japonska po pandémii je nižšia ako na Západe.

Spotrebiteľská inflácia je stále hlboko pod veľkoobchodnou infláciou, ktorá v októbri dosiahla 9,1 %. Japonskí výrobcovia podľa odborníkov dlho brali časť inflácie na seba a snažili sa čo najdlhšie nezvyšovať ceny, no v posledných mesiacoch sa zrýchlila aj spotrebiteľská inflácia.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.