Istrochem kúpila firma Istrodeza majiteľ Dusla Šaľa, ktorá sa zaviazala investovať 1 mld. Sk do ekológie

BRATISLAVA – Pred takmer dvadsiatmi roku sa privatizoval podnik Istrochem, a.s. Bratislava, niekdajšie Chemické závody Juraja Dimitrova, n. p. Ten bol súčasťou koncernu Slovchémia. 

Za rozhodujúci balík akcií podniku Firma Istrodeza v roku 2002 zaplatila presne 202 miliónov Sk. Firma sa v bude 5 zmluvy o kúpe akcií zaviazala investovať do roku 2012 do ekológie 1 mld. Sk. Istrodeza so zakladným imaním 70 mil. Sk sa v roku 2004 zlúčila s Istrochemom. Istrochem ako právnická osoba neexistuje. Koncom roku 2005 sa zlúčila so spoločnosťou Duslo. Podnik prevádzkuje skládku nebezpečných odpadov pri obci Budmerice.