Inflácia meraná harmonizovane v EÚ bola v roku 2022 nižšia ako národná, dosiahla hodnotou 12,1 %

BRATISLAVA – Rast cien na Slovensku meraný harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahol v priemere za celý rok 2022 hodnotu 12,1 %.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Medziročný rast cien kulminoval v posledných mesiacoch roka, decembrová medziročná harmonizovaná inflácia dosiahla 15 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie za rok 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 12,1 %. Je to druhá najvyššia hodnota HICP inflácie od roku 2000, vtedy bola jej hodnota 12,2 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Spotrebiteľské ceny v decembri 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15 %, v novembri 2022 bola táto hodnota 15,1 %.

decembri 2022 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne vzrástli o 0,1 %,  čo bola najnižšia hodnota spomedzi všetkých mesiacov roka. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch bolo medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, kladný príspevok tohto odboru predstavoval +0,25 percentuálneho bodu z celkovej medzimesačnej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v decembri v porovnaní s novembrom mal odbor bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (+0,09 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (+0,06 p. b.). Naopak, medzimesačnú infláciu najviac znížil pokles cien v odbore doprava (záporný príspevok -0,39 p. b.) najmä vplyvom poklesu cien pohonných hmôt.