IDEA: COVID-19 ohrozuje demokraciu vo svete

ŠTOKHOLM – „Pandémia COVID-19 nie je len hrozbou pre životy a životy ľudí na celom svete. Je to tiež politická kríza, ktorá ohrozuje budúcnosť liberálnej demokracie,“ uvádza sa v liste podpísanom viac ako 500 verejnými činiteľmi a organizáciami.

Iniciatíva výzvy je z dielne štokholmského Medzinárodného inštitútu pre demokraciu a podporu volieb (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA).

Autori výzvy pripomínajú, že na pozadí pandémie v niekoľkých krajinách narastá hrozba pre demokratické procesy a najmä slobodu prejavu. „Parlamenty sa strácajú v pozadí, novinári sú zatýkaní a prenasledovaní, menšiny sú obviňované zo všetkých problémov a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva čelia novým alarmujúcim hrozbám, pretože hospodárske spomalenie ničí samotnú podstatu spoločnosti na celom svete,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Zároveň, keďže represie neprispievajú k riešeniu sanitárnej krízy, len „sťažujú účinnú reakciu“ na to, čo sa deje, a to na úrovni vlády aj na úrovni občianskej spoločnosti. „Nie je náhoda, že súčasná pandémia sa začala v krajine, kde je obmedzený voľný tok informácií a kde vláda potrestala tých, ktorí varovali pred nebezpečenstvami vírusu,“ spomínajú autori otvoreného listu. „Ak sú hlasy zodpovedných občanov potlačené, výsledky môžu mať fatálne následky nielen pre jednu krajinu, ale pre celý svet.“

„Pandémia už má vážne hospodárske a sociálne dôsledky, je pravdepodobné, že bude mať veľmi hlboké politické dôsledky,“ povedal Kevin Casas-Zamora, vedúci Medzinárodného inštitútu pre demokraciu a volebnú pomoc.

Výzva inštitútu podporilo okolo 70 spoločenských organizácií a inštitúcií  v oblasti ludských  na  celom svete, ako aj niekoľko stoviek osobností, spisovateľov, aktivistov za ľudské práva, politikov a filozofov.

 Cieľom IDEA je pomáhať zlepšovať modely kľúčových demokratických inštitúcií a procesov zlepšovaním vedomostí a porozumenia problémom, ktoré vedú k demokratickému pokroku. Inštitút spája ľudí, ktorí sa podieľajú na analýze a monitorovaní demokratických trendov, s tými, ktorí sú priamo zapojení do politických reforiem alebo propagujú demokraciu vo svojich krajinách av zahraničí. IDEA spolupracuje s novými demokraciami, ako aj s krajinami, v ktorých sa demokracia pevne etablovala a pomáha rozvíjať demokratické inštitúcie a demokratickú kultúru. IDEA pôsobí na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni v spolupráci s mnohými inštitúciami.