George Gallup: štatistické odchýlky vo výskumoch verejnej mienky tak, ako ich analyzoval sociológ

BRATISLAVA – V súčasnosti sa spochybňujú výskumy verejnej mienky.

Uvádzame základné parametre štatistických odchýlok výsledkov výskumov verejnej mienky,  tak ako ich testoval americký výskumník verejnej mienky George Gallup.

Percentá/Vzorka 3000 1500 1000 600 400 200
10 % 1 % 2 % 2 % 4 % 4 % 5 %
20 % 2 % 2 % 3 % 4 % 5 % 7 %
30 % 2 % 3  % 4 % 5 % 6 % 8 %
40 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 9 %
50 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 9 %
60 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 9 %
70 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 8 %
80 % 2 % 2 % 3 % 4 % 5 % 7 %
90 % 1 % 2 % 2 % 4 % 4 % 5 %

Prameň: The Gallup Opinion Index, 1970. Princeton, page 28.