Eurostat: štatistiky o vplyve vojny na Ukrajine

BRUSELL – Eurostat na svojej webovej stránke zverejňuje sekciu vyhradenú vplyvu vojny na Ukrajine.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Prináša v nej zaujímavé štatistické informácie sústredené na jednom mieste o tom, ako vojna ovplyvňuje rôzne oblasti života ako obyvateľstvo, migráciu, energetiku, ekonomiku, obchod či poľnohospodárstvo.

Návštevník na stránke nájde zaujímavú infografiku so základnými údajmi o Ukrajine a najnovšie správy k vybranej téme.

Sekcia je tematicky rozdelená do troch hlavných tém so škálou podrobnejších štatistických informácií v grafickej aj tabuľkovej forme:

    1. obyvateľstvo a migrácia

napr. informácie o Ukrajincoch ktorým bola poskytnutá dočasná ochrana

    1. energetika a ekonomika

napr. grafika znázorňujúca palivá používané na výrobu elektrickej energie v EÚ

    1. obchod a poľnohospodárstvo

napr. grafické znázornenie obchodu EÚ s tovarom s Ukrajinou za posledné desaťročie

Používatelia majú možnosť pripojiť sa napríklad na energetický portál, ktorý prináša množstvo aktuálnych údajov vo forme interaktívnych vizualizácií, alebo si pozrieť videozáznam webinára venovaného energetickej štatistike.