Dekrét Ústredného výkonného výboru a Rady ľudových komisárov o civilných manželstvách, o deťoch a o vedení kníh aktov stavu, vyvracia fake

BRATISLAVA – V slovenských sociálnych sieťach a médiách sa šíria informácie o tom že v Rusku sa po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii (VOSR)  v roku 1917 zrušilo manželstvo. Je to fake, teda klamstvo, dôkazom čoho je dekrét z roku 1917.

Finančné noviny ho zverejňujú v úplnom preklade. Odkaz na originál je tu. Finančné noviny nezverejnia autora vymyslenej a klamlivej správy.

Dekrét Ústredného výkonného výboru a rady ľudových komisárov o civilných manželstvách, o deťoch a o vedení kníh aktov stavu 18. (31) decembra 1917.

Ruská republika aj naďalej uznáva len občianske manželstvo (významovo toto spojenie slov znamená úradne uzavreté manželstvo – poznámka Finančných novín). Občianske manželstvo sa uskutočňuje na základe nasledovných pravidiel:

1. Osoby, želajúce vstúpiť do manželstva, slovne vyhlasujú alebo oznamujú toto prianie v mieste svojho bydliska a odosielajú písomné vyhlásenie  do oddelenia zápisu manželstiev a narodení pri mestskom (okresnom, krajskom, zemskom) úrade.

Poznámka: Cirkevné manželstvo, popri povinnom občianskom manželstve, je súkromnou záležitosťou sobášiacich sa

2. Vyhlásenia o želaní vstúpiť do manželstva sa neprijímajú:

a) od osôb mužského pohlavia pred osemnástym rokom a ženského pred šestnástym rokom od narodenia,

V Zakaukazsku sa obyvatelia môžu vstupovať do manželstva po dosiahnutí veku šestnásť rokov u ženíchov a u neviest v trinástich

b) od priamych príbuzných, od bratov a sestier, bratrancov a sesterníc, – pričom existencia príbuzenstva sa priznáva medzi nemanželským dieťaťom a jeho potomkami, na jednej strane, a jeho otcom a jeho príbuznými, na druhej strane;

c) od tých čo už sú v manželstve

d) od psychicky chorých.

3. Tí, čo si prajú vstúpiť do manželstva prídu na oddelenie zápisu manželstiev a dávajú písomné vyhlásenie o tom, že neexistujú prekážky, ktoré sú uvedené v článku 2. daného dekrétu pre vstup do manželstva, ako aj vyhlásenie o tom, že do manželstva vstupujú dobrovoľne.

Tí, čo poskytnú zámerne lživé údaje o neexistencii prekážok, uvedených v článku 2, budú braní na zodpovednosť z hľadiska trestného za lživé údaje, a samotný akt sobáša bude vyhlásený ako neplatný.

4. Po prevzatí vyššie uvedeného vyhlásenia vedúci oddelenia zápisov manželstiev uvádza udalosť manželstva do knihy zápisov manželstiev a potom vyhlasuje manželstvo za uzavreté podľa zákona.

Bibliografický údaj: Dekrety Sovetskoj vlasti. Tom I. 25. okťabrja 1917 – 16. marta 1918. Moskva: Gosudartsvennoje izdateľstvo političeskoj literatury. 1957.