Čo je Minského moment a prečo všetkých desí

NEW YORK – Už len zmienka o „Minsky momente“, alebo náhlom kolapse dlhom zaťažených trhov a ekonomík, stačí na to, aby sa politici otriasli.

Teória vychádza z práce amerického ekonóma Hymana Minského, ktorý skúmal, ako nadmerné zadlžovanie zvyšuje finančnú nestabilitu.

Obrovské dlhy po celom svete spolu so silným ohodnotením na finančnom trhu udržujú Minského teóriu pri živote a nútia Medzinárodný menový fond a ďalších vydať varovania. Ministerka financií USA Janet Yellenová raz označila jeho dielo za „povinné čítanie“.

Čo je Minského moment?

Tento pojem označuje poslednú fázu dlhého obdobia ekonomickej prosperity, keď investori začínajú nadmerne riskovať, pričom úvery prevyšujú schopnosť dlžníkov ich splácať. V tejto fáze, napísal Minsky, “špekulatívne financovanie a pyramídové hry” sú na vzostupe. V prípade destabilizačnej udalosti, akou je zvýšenie úrokových sadzieb, môžu byť investori nútení predať aktíva na splatenie úverov. To zase spúšťa špirálu na trhoch na pozadí dopytu po hotovosti. Niektorí odborníci sa snažili rozlíšiť medzi Minského momentom a Minského procesom, ktorý k nemu vedie.

Minského momenty v histórii

Minského moment nastal v roku 1998, keď v Ázii praskli bubliny aktív a Rusko nesplatilo domáci dlh a devalvovalo rubeľ. (Počas tejto krízy Paul McCully, vtedajší ekonóm spoločnosti Pacific Investment Management Co., vymyslel termín „Minsky moment“). Globálna finančná kríza 2007-2008 sa považuje aj za Minského moment, keďže ho spôsobil kolaps amerického trhu s rizikovými hypotékami.

Čo sa teraz deje

Masívne pôžičky po celom svete od finančnej krízy – väčšinou v reakcii na vypuknutie pandémie a jej následky – signalizovali ďalší Minského moment. Takýto skok umožnila ultra uvoľnená menová politika: centrálne banky znížili úrokové sadzby a vlády zvýšili výdavky. Dlhové zaťaženie vzrástlo v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu a ECB v minulom roku v boji proti inflácii. MMF tento rok odhadol, že viac ako polovica krajín s nízkymi príjmami je už v dlhovej tiesni alebo je vystavená vysokému riziku. Zatiaľ čo ekonomický rast znamená nižšie pomery dlhu, S&P Global Ratings varoval pred možnou krízou, keďže vlády, domácnosti a finančné inštitúcie si naďalej požičiavajú.

Kto je Minsky

Minsky najprv študoval na univerzite v Chicagu a potom na Harvardskej univerzite, kde bol asistentom Elvina Hansena, ktorý vymyslel termín „storočná stagnácia“. V rokoch 1957 až 1965 bol Minsky odborným asistentom na oddelení ekonómie na Kalifornskej univerzite v Berkeley, kde rozvinul svoje hlavné teórie. Zomrel v roku 1996, skôr ako sa jeho myšlienky ujali v odbornej verejnosti.