Pred 35. rokmi protesty proti krokom KSSZ

NUR SULTAN – Decembrové udalosti v Alma-Ate, známej aj ako Želtoxan, sú demonštrácie kazašskej mládeže, ktoré sa konali 17. – 18. decembra 1986 v Alma-Ate.

Želtoxan v kazašskom jazyku znamená decembrové povstanie.  Alma-Ata bolo  vtedajšie hlavné mesto Kazašskej sovietskej socialistickej republike&. Demonštrácie mali podobu masových protestov a ľudovej povstania proti (rozhodnutiam) vtedajšej komunistickej vlády … Podľa oficiálnej verzie sa nepokoje začali v dôsledku rozhodnutia generálneho tajomníka ÚV KSSZ Michaila Sergejeviča  Gorbačova odvolať z funkcie prvého tajomníka Komunistickej strany Kazachstanu Dinmuchameda Kunajeva a nahradiť ho Gennadijom Kolbinom, prvý tajomník Uľjanovského oblastného výboru KSSZ, ktorý nikdy predtým v Kazachstane nepôsobil.

Účastníci zhromaždenia, ktoré prerástlo do masových nepokojov a krviprelievania, žiadali do funkcie hlavy republiky vymenovať zástupcu pôvodného obyvateľstva. Neskôr sa nepokoje kazašskej mládeže odohrali aj v iných mestách a regiónoch Kazachstanu. Decembrové udalosti v Kazachstane sa stali jedným z prvých masových zhromaždení v ZSSR proti diktatúre centra, neskôr sa podobné akcie konali aj v ďalších národných republikách Sovietskeho zväzu.

V roku 2006, v deň 20. výročia decembrových udalostí, prezident Nazarbajev otvoril pamätník „Úsvit nezávislosti“, kazašsky „Tauelsizdik tauy“, ktorý bol inštalovaný vedľa Nového námestia na ulici Želtoxan.

“Pred 35 rokmi sa naša mládež postavila proti diktatúre zväzového centra. Protesty v roku 1986 demonštrovali túžbu ľudí po slobode a suverenite.  Hrdinstvo účastníkov decembrových udalostí, ktoré sa stali predzvesťou nezávislosti, je navždy zapísané v dejinách našej štátnosti,“ uviedla hlava štátu Kasym-Žomart Tokajev.

Podľa údajov zverejnených v Kazachstane poriadkové sily zadržali 8 500 osôb, viac ako 1 700 osôb utrpelo ťažké zranenia, najmä poranenia lebky a mozgu, 5 324 vypočúvali na prokuratúre a 850 osôb vypočula KGB. 900 ľudí bolo vystavených administratívnym trestom (zatknutie, pokuty), 1400 ľudí bolo varovaných, 319 bolo prepustených zo zamestnania, 309 študentov bolo vylúčených zo vzdelávacích inštitúcií .

Trestným rozkazom bolo odsúdených 99 osôb, dvaja 2 boli odsúdení na trest smrti): Jeden z odsúdených  20-ročný K. Ryskulbekov  zomrel vo väzení. Komsomolské a stranícke tresty dostalo asi 1400 ľudí.

Dodnes nie je známy počet mŕtvych demonštrantov. Pochovali ich na neznámych miestach.

Vo filme sú udalosti reprezentované filmom Kaldybai Abenova “Allažar”, dokončený v roku 1996. Sú tiež základom deja filmu „Hýbajúci sa terč“. Odrážajú vo filme „Takto vznikali hviezdy“ – piatom filme zo série „Cesta vodcu“ o živote prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Pieseň „Všetci sme na konci“ v albume „Návod na obranu“ skupiny Návod na prežitie je venovaná udalostiam v Alma-Ate, ako uviedol sám autor Roman Neumoev.

Fotografia: Demonštrácia v decembri 1986.

Titulná fotografia: fragment monumentu Pamätníka nezávislosti v meste Alma-Ata, venovanému udalostiam v decembri 1986 – Želtoxanu.

Video: „Všetci sme na konci“ v albume „Návod na obranu“ skupiny Návod na prežitie.