Fake, falošná správa, polopravda, lož 6. diel

O falošných správach sa začalo hovoriť len nedávno. Akademický slovník Collins vyhlásil slovné spojenie Fake News za slovo roku. Nerozhodovala o tom redakčná rada slovníka. To isté urobila Americká dialektologická spoločnosť (American Dialect Society). Tá neskúma dialekty, ako by sa mohlo zdať, ale stav súčasného anglického jazyka. Problematike falošných správ sa venoval v novoročnom slove k veriacim Urbi et Orbi  František VI. Na platformách edX a Cousera sa objavilo niekoľko on-line kurzov na túto tému, alebo venovaných tejto problematike.

Oxfordská univerzita a Inštitút žurnalistiky Reuters spolu urobili niekoľko výskumov prostredníctvom sociologickej metódy focus group, čo je ohnisková skupina, alebo skupinová diskusia. Zistili, že pod pojomom Fake News bežné publikum chápe čokoľvek. Podľa výskumu je to „neobjektívna žurnalistika“, „propaganda“, „skrytá reklama“, „veľa kriku pre nič“, „správy, ktoré sa mi nepáčia“.

To však v podstate nemá nič spoločné s s fenoménom falošných správ. Definície, ktoré používajú užívatelia sa dajú zmenšiť k nasledovnému tvrdeniu. Falošné správy je hrubý falzifikát  správy, ktorá neprechádza žiadnymi základnými overovaním dôveryhodnosti a, bez ohľadu na to vplýva na milióny ľudí.

Sociológovia, ktorí na túto tému pripravili veľkú správu pre Európske centrum slobody médií píšu: „Kedy sa objavili „falošné správy“? „Keď sme začali komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí.!“

V máji 2013 denník Washington Post otvorila v Internete rubriku. Čo bolo falošné v Internete v tomto týždni“ – „What was fake on the Internet this week. O dva roky, v decembri 2015,  jej editor uverejnil list na rozlúčku. Bolo to preto, lebo nepravda sa začala vyrábať masovo a masovo začala obiehať po sieti.

Vo februári 2018 časopis Science, jeden z dvoch najvplyvnejších vedeckých časopisov sveta vydal jedno tematické číslo venované falošným správam. Skupina vedcov vybrala citácie (reposty) pravdivých a nepravdivých správ za desať rokov z mikroblogu Twitter. Skupina zistila, že nepravdivé správy sa šíria rýchlejšie ako pravdivé. Lož je rýchlejšie. Všetci traja autori pracujú v MIT MediaLab.