ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – mikropodnik

Mikropodnik je vo všeobecnosti definovaný ako malý podnik, ktorý zamestnáva deväť ľudí alebo menej a má súvahu alebo obrat nižší ako určitá suma napríklad 2 milióny EUR.

Pojmy mikropodnik a mikropodnik majú rovnaký význam, aj keď tradične sa pri označovaní malého podniku financovaného mikroúvermi často používa pojem mikropodnik. Podobne, keď sa hovorí o malom, zvyčajne legálnom podniku, ktorý nie je financovaný mikroúvermi, často sa používa termín mikropodnikanie. V medzinárodnom meradle sú mikropodniky väčšinou rodinné podniky, ktoré zamestnávajú jednu alebo dve osoby. Väčšina majiteľov mikropodnikov má záujem predovšetkým o zarábanie na živobytie, aby uživili seba a svoje rodiny. Podnikanie rastie len vtedy, keď sa niečo v ich živote zmení a potrebujú generovať väčší príjem. Podľa informácií na webovej stránke Census.gov tvoria mikropodniky 95 % z 28 miliónov amerických spoločností sledovaných sčítaním.